vrijdag 14 maart 2014

Futen in de Bourgoyen

Ze maakten aanstalten om te baltsen, de Futen (Podiceps cristatus), maar het kwam er net niet van. Ik diende dus tevreden te zijn met een aantal eenvoudige portretten... Het dient gezegd dat men, als men op zijn buik ligt op het brugje aan de afgraving, beter niet gevoelig kan zijn aan zeeziekte, vooral als er joggers passeren.