donderdag 3 maart 2016

Buidelmees in De Lange Velden

De buidelmees (Remiz pendulinus) is onze kleinste en tevens meest zeldzame mees. Heel af en toe is er een broedgeval in België, maar de meeste exemplaren worden gezien van half september tot eind april, en dit steeds waar er massaal grote lisdodde (Typha latifolia) voorkomt. Onderaan de pluisjes van deze plant leven immers kleine larves, die het hoofdvoedsel van de buidelmees uitmaken. De aanwezigheid van de buidelmees in De Lange Velden in Wondelgem is intussen wijd en zijd gekend, dus vaak zijn er natuurfotografen present, alle op zoek naar de diertjes. Een paar dagen geleden had ik het geluk een kwartiertje helemaal alleen te zijn met 5 buidelmeesjes, die zich van mijn aanwezigheid niets aantrokken, en vrolijk verder foerageerden. Uniek!