donderdag 21 april 2016

Zonsondergang in Zomergem

Gisteren de zonsondergang aan het Schipdonkkanaal opgezocht. De blauwe reiger (Ardea cinerea) die ik al van in de verte zag aanvliegen bood een mooie meerwaarde aan de foto.

maandag 18 april 2016

Duinmeer in Ameland

Het Duinmeer in Ameland bereikt men door het Finnegatpad te volgen vanuit Hollum. Het meer herbergt een rijkdom aan vogels, waar ik het mocht meemaken tegelijkertijd te luisteren naar een roerdomp (Bottaurus stellaris) en te kijken naar een zingende blauwborst (Luscinia svecica). De eerste foto toont het Duinmeer vanuit de duinen, de tweede foto de schitterende schuilhut, en op de laatste twee foto's zien we een deel van het uitzicht vanuit de schuilhut. 
woensdag 13 april 2016

Roodhalsgans in Ameland

De roodhalsgans (Branta ruficollis) broedt in de Siberische toendra en overwintert vooral aan de westkust van de Zwarte Zee, met name in Roemenië en Bulgarije, in aantallen tot 65.000 vogels. In Nederland en België is deze soort een zeer zeldzame wintergast, die vrijwel altijd solitair of met 2 of 3 samen wordt gezien temidden van grote groepen overwinterende  Kolganzen, Rotganzen of Brandganzen. De roodhalsgans heeft zich in deze gevallen reeds in Siberië bij dergelijke groepen aangesloten, en komt met hen mee naar Nederland of België. In Ameland verblijven momenteel 3 roodhalsganzen: het was voorwaar geen sinecure ze te vinden tussen de honderdduizenden rot- en brandganzen. Om onderstaande foto’s te maken dienden we dan ook heel wat geduld aan de dag te leggen. Meteen ook onze eerste waarneming ooit van een roodhalsgans!