dinsdag 31 mei 2016

Uilen ringen in Zomergem

Dankzij vrijwilligers als Lode en Jan (maar ook anderen) doen de uilen in Zomergem het goed. Afgelopen zaterdag werden nestkasten gecontroleerd en uilen geringd. Op de bovenste foto het ringen van een jonge kerkuil (Tyto alba) door Jan (links) en Lode. De tweede en derde foto tonen 2 net geringde steenuilen (Athene noctua) , en op foto 4 en 5 ziet u jonge kerkuilen.


dinsdag 24 mei 2016

Konijn in Ameland

In Ameland zitten dermate veel konijnen (Oryctolagus cuniculus) in de tuinen dat de mensen er, wellicht, geen grasmaaier nodig hebben. Deze dieren zijn makkelijk te benaderen: zij zijn aan mensen gewend. In de duinen daarentegen (vaak slechts een paar honderd meter verder) gedragen de diertjes zich veel schuwer: ze verstoppen zich zodra ze iemand zien - of eerder (zie onderste foto): ze denken dat ze verstopt zijn...
woensdag 18 mei 2016

Wespendief in het vogelopvangcentrum in Merelbeke... en dan terug in Het Leen

De wespendief (Pernis apivorus) die vorige week vergiftigd in Het Leen werd gevonden, herstelde dankzij de goede zorgen van het vogelopvangcentrum in Merelbeke. Mij werd gevraagd het dier op te halen, en het samen met Filip vrij te laten in Het Leen. De eerste foto toont Nick, die het dier vangt in de uitvliegkooi waar het herstelde, de tweede en de laatste foto zijn close-ups van de vogel, en op foto 3 en 4 ziet u de gelukkigen (Filip en ik) die de vogel de vrijheid mochten terugschenken. Een tweede kans voor dit fantastische dier, waarvan sommige onmensen menen dat het beter kan worden vergiftigd.
 

maandag 16 mei 2016

Azuurwaterjuffer in Zomergem

Deze azuurwaterjuffer (Coenagrion puella) vereerde onze tuin vandaag met een bezoekje: een zeer algemene waterjuffer, die in juni het vaakst voorkomt. Prima weer om juffers te fotograferen: geen harde zon, en toch voldoende licht om een klein diafragma te kunnen gebruiken: f/13 bij 1/50 sec. Absoluut nodig, wil men het volledige dier binnen het scherptedieptebereik hebben.

zaterdag 14 mei 2016

Aalscholver in Ameland... en lepelaar

Vanuit het Duinmeer in Ameland heeft men zicht op deze kolonie aalscholvers (Phalacrocorax carbo). Geloof het of niet, maar pas bij thuiskomst zagen wij dat er een overvliegende lepelaar (Platelea leucorodia) op de foto stond... reeds dagen hadden wij ons erover verwonderd dat wij nog geen enkele lepelaar hadden waargenomen op het eiland, om dan tot de constatatie te komen dat we er doodgewoon hebben naast gekeken. Een echte toevalstreffer, deze foto!


vrijdag 13 mei 2016

Strontvlieg in Zomergem

De strontvlieg (Scathophaga stercoraria) is genoemd naar de plaats waar de eitjes worden gelegd: in de uitwerpselen van koeien, paarden en andere zoogdieren (zie laatste foto). Bij windstil weer laat deze vlieg zich makkelijk fotograferen, zonnend, zoals hier (eerste en tweede foto) op fluitenkruid (Anthriscus sylvestris). De strontvlieg is een carnivoor, zoals te zien is op de derde foto: prooivliegen worden leeggezogen, en dan, deels uitwendig (zie vierde foto), verteerd. Deze manier van verteren wordt wel eens vergeleken met het herkauwen van zoogdieren.zondag 8 mei 2016

Boomgaard in Zomergem

Boomgaarden en natuurlijke tuinen zijn kleine landschapselementen met een essentiƫle natuurwaarde. Hier een boomgaard annex tuin in Rijvers.


maandag 2 mei 2016

Goudhaan in Het Leen

Het goudhaantje (Regulus regulus) is het kleinste vogeltje van Europa. Het meet van bek tot staartpunt 9 centimeter, hetgeen kleiner is dan sommige insekten. Het is absoluut geen zeldzame verschijning: zodra men oor heeft voor zijn gezang komt men goudhaantjes tegen overal waar naaldbomen staan.