zondag 31 juli 2016

Ralreiger in de Bazelse Kreek

De Ralreiger (Ardeola ralloides) is een in België zeer zeldzame dwaalgast. Het is een broedvogel in Zuid-Europa, die in Afrika overwintert. Dit exemplaar vertoeft sedert een week in de Bazelse Kreek (Kruibeke), en laat zich gemakkelijk benaderen. Een unieke ontmoeting met deze prachtige vogel, die zich eerst uitgebreid zat te poetsen, en dan begon te foerageren op de Gele plomp (Nuphar lutea).