dinsdag 30 augustus 2016

Vink en roodborst in Schotland

Soms is natuurfotografie bijzonder eenvoudig - getuige daarvan deze foto's van een juveniele Roodborst (Erithacus rubecula) en een Vink (Fringilla coelebs) op een picknickplaats in Schotland. Op dergelijke plaatsen hebben vogels vaak hun angst laten varen om kruimeltjes te komen bedelen.
Kijk op de laatste foto  hoe deze beelden werden gemaakt...


maandag 29 augustus 2016

Lepelaars in Sint-Martens-Latem

Sinds geruime tijd zitten er op de Westerplas in Sint-Martens-Latem 4 Lepelaars (Platalea leucorodia). De Westerplas is een klein, niet zo lang geleden aangelegd overstromingsgebiedje dat heel wat vogels trekt. Toch bijzonder, deze lepelaars!woensdag 17 augustus 2016

Nostalgie in Oostende

Aan de Spuikom hadden we een zeer aangename ontmoeting met een oude kennis… zowat 20 jaar moest het geleden zijn dat Roland en wij elkaar ontmoetten, en dan ook, uiteraard, wegens ornithologische passie. Toen we probeerden na te gaan hoe lang het preciés geleden was dat we elkaar tegen het lijf waren gelopen, konden we een en ander reconstrueren aan de hand van –hoe kan het ook anders- een speciale waarneming: Roland nam ons toen immers mee naar de Spuikom, en wees ons op 2 Kuifaalscholvers (Phalacrocorax aristotelis). Ik kon de foto die ik toen nam opsnorren, zodat wij het nu zeker weten: het was november 1998. Ik heb de analoge foto van toen ingescand: hij staat hieronder. O tempora…dinsdag 9 augustus 2016

Sterneneiland in Oostende

Hoewel men de omgeving rond de Spuikom in Oostende vakkundig om zeep heeft geholpen, heeft men toch een sterneneiland aangelegd in de Spuikom. Van de geboden broedmogelijkheid wordt gretig gebruik gemaakt, onder meer door Visdief (Sterna hirundo), dewelke er met meerdere tientallen paren broedt. Of hoe de mens ook natuur kan heraanleggen, en daarmee de dieren een handje toesteekt.
woensdag 3 augustus 2016

Helmkruidvlinder in Durbuy

De Helmkruidvlinder (Cuculia scrophulariae) is een nachtvlinder behorend tot de familie van de Uilen (Noctuidae). Het is een onopvallend dier, dat in Wallonië algemeen voorkomt. De vlinder is monotoon grijs gekleurd, maar de rups is één van de opvallendste uit onze contreien. Imago en rups zijn moeilijk te onderscheiden van de Kuifvlinder (Cuculia verbasci), maar op basis van de waardplant van de rups (hier Knopig helmkruid – Scrophularia nodosa), en gelet op de plaatsing van bepaalde zwarte vlekken, gaat het hier wel degelijk om de helmkruidvlinder. Fotogeniek wezentje!