zaterdag 25 maart 2017

Damhert in het Maldegemveld

Een roedel van 40 Damherten (Dama dama) is zeer uitzonderlijk in Vlaanderen! Deze grote groep dieren laat zich af en toe bewonderen in het Maldegemveld.


Bosanemoon in Drongengoed

De Bosanemoon (Anemone nemorosa) komt voor in loofbossen. Het is een sierlijk plantje dat met de lente wordt geassocieerd. Af en toe komen afwijkende bloemetjes voor (zie laatste foto).


vrijdag 17 maart 2017

Rosse woelmuis in Drongengoed

De Rosse woelmuis (Myodes glareolus) heeft een rossige vacht, duidelijk zichtbare oorschelpen, relatief grote ogen, en een -in vergelijking met de andere soorten woelmuizen- vrij lange, tweekleurige staart. De rosse woelmuis heeft een voorkeur voor loofbossen met een dichte ondergroei, maar kan in zeer uiteenlopende biotopen leven als er voldoende bodembedekking is met een rijke humuslaag. Deze in Vlaanderen zeer talrijke woelmuis maakt een gangenstelsel dat maar een paar centimeter onder de oppervlakte loopt. De gangen worden gebruikt als eetplaats en om voorraden op te slaan. Het nest wordt aangelegd in een verbrede gang en bekleed met mos of bladeren. Nesten worden ook vaak bovengronds aangelegd. Aangezien de rosse woelmuis goed kan klimmen, kunnen nest en/of voorraadplaatsen zich ook in boomholtes of nestkasten bevinden. Het voedsel van de rosse woelmuis bestaat grotendeels uit groene plantendelen en zaden, maar ook uit vruchten, paddenstoelen, en zelfs insecten, kikkers, eieren, jonge vogels en muizen. Deze foto’s werden gemaakt nabij een grote kolonie. De diertjes storen zich amper aan de aanwezigheid van de mens, en naderen tot op een paar centimeter… Wel zijn ze bijzonder snel en beweeglijk, hetgeen het fotograferen er niet makkelijk op maakt.


donderdag 2 maart 2017

Chileense flamingo in Oostende

De Chileense Flamingo (Phoenicopterus chilensis) broedt samen met Flamingo's (Phoenicopterus roseus) en een enkele Caribische Flamingo (Phoenicopterus ruber) in een kolonie in het Zwilbrocker Ven net over de Duitse grens. Af en toe gaan vogels uit deze kolonie buiten de broedtijd zwerven, zoals ook dit jonge exemplaar (tweede kalenderjaar), dat al meer dan een maand aan de Spuikom zit, en daar perfect lijkt te aarden. Dat het dier afkomstig is van het Zwilbrocker Ven leiden we af uit de kleurring – “ZV96” wit op rood aan de rechter  tibia (scheenbeen). Het gaat hier dus om een verwilderde vogel: een jong van ontsnapte  vogels die tot broeden zijn gekomen in de natuur. Ondertussen werd het dier, dat trouwens onder de vleugel reeds een beetje roze kleurt, gemeenzaam ‘Helmut’ gedoopt.