vrijdag 17 maart 2017

Rosse woelmuis in Drongengoed

De Rosse woelmuis (Myodes glareolus) heeft een rossige vacht, duidelijk zichtbare oorschelpen, relatief grote ogen, en een -in vergelijking met de andere soorten woelmuizen- vrij lange, tweekleurige staart. De rosse woelmuis heeft een voorkeur voor loofbossen met een dichte ondergroei, maar kan in zeer uiteenlopende biotopen leven als er voldoende bodembedekking is met een rijke humuslaag. Deze in Vlaanderen zeer talrijke woelmuis maakt een gangenstelsel dat maar een paar centimeter onder de oppervlakte loopt. De gangen worden gebruikt als eetplaats en om voorraden op te slaan. Het nest wordt aangelegd in een verbrede gang en bekleed met mos of bladeren. Nesten worden ook vaak bovengronds aangelegd. Aangezien de rosse woelmuis goed kan klimmen, kunnen nest en/of voorraadplaatsen zich ook in boomholtes of nestkasten bevinden. Het voedsel van de rosse woelmuis bestaat grotendeels uit groene plantendelen en zaden, maar ook uit vruchten, paddenstoelen, en zelfs insecten, kikkers, eieren, jonge vogels en muizen. Deze foto’s werden gemaakt nabij een grote kolonie. De diertjes storen zich amper aan de aanwezigheid van de mens, en naderen tot op een paar centimeter… Wel zijn ze bijzonder snel en beweeglijk, hetgeen het fotograferen er niet makkelijk op maakt.


Geen opmerkingen: