vrijdag 10 juni 2016

Rosse woelmuis in Zomergem

Muizen worden, ook in Zomergem, geïnventariseerd door, enerzijds, het pluizen van braakballen van roofvogels, en anderzijds, het vangen, dit laatste op geregelde en vaste tijdstippen. In Zomergem is Peter De Bock de specialist terzake. Gisteren, bij schemering, werden 15 muizen gevangen in 20 lifetraps: rosse woelmuizen (Clethrionomys glareolus), bosmuizen (Apodemus sylvaticus), en één veldspitsmuis (Crocidura leucodon). De diertjes worden gevangen, geïdentificeerd, en onmiddellijk terug losgelaten. De rosse woelmuis op de foto verkoos bij vrijlating eerst even Peter te beklimmen: via arm, schouders en hoofd belandde hij vlotjes op diens rugzak, om, na even te hebben geposeerd voor de foto, het hazen (enfin: muizen-) pad te kiezen. Foto ingeflitst en met zaklamp belicht.