zondag 31 juli 2016

Ralreiger in de Bazelse Kreek

De Ralreiger (Ardeola ralloides) is een in Belgiƫ zeer zeldzame dwaalgast. Het is een broedvogel in Zuid-Europa, die in Afrika overwintert. Dit exemplaar vertoeft sedert een week in de Bazelse Kreek (Kruibeke), en laat zich gemakkelijk benaderen. Een unieke ontmoeting met deze prachtige vogel, die zich eerst uitgebreid zat te poetsen, en dan begon te foerageren op de Gele plomp (Nuphar lutea).vrijdag 29 juli 2016

Sperwer in Zomergem

Op de vensterbank bij ons thuis staan 2 kooien met 3 exotische vogeltjes. Ellendig, vogels in kooitjes, maar het gaat om door de politie in beslag genomen dieren die naar het vogelopvangcentrum worden gebracht, en waar men dan asiel voor zoekt. Opname uit noodzaak, zeg maar… Deze ochtend hoorden we een herrie van jewelste, en toen we gingen kijken hing een jonge Sperwer (Accipiter nisus), tuk op een tropische hap, aan de buitenkant van het venster, voor de kooien. Toen we buiten orde op zaken gingen stellen vatte de sperwer post op het dak van de veranda, verbaasd over het feit dat een ruit een gemakkelijke prooi had verhinderd. We kregen nog net de tijd voor een foto vooraleer hij op de vleugels ging. Dat het om een juveniel dier gaat blijkt -behalve uit zijn gedrag...- uit het verenkleed, en meer bepaald de oranjebruine veerranden, en dito zweem op de borst. 
De sperwer heeft levenservaring opgedaan, en onze kanarie en de 2 zebravinkjes hebben nog steeds de daver op het lijf.zondag 24 juli 2016

Lantaarntje en Watersnuffel in Zomergem

Twee talrijk voorkomende libellen: bovenaan het Lantaarntje (Ischnura elegans) en onderaan de Watersnuffel (Enallagma cyathigerum). Opnames vandaag gemaakt aan een ontginningsput in Zomergem.zaterdag 23 juli 2016

Dubbelkelk in Zomergem

Dubbelkelk (Picris echioides) behoort tot de composietenfamilie. De plant is met stijve, enkelvoudige of met weerhaken voorziene borstels of haren bezet, dus zeer ruw. Voor het eerst in de berm voor ons huis.donderdag 21 juli 2016

Dwerggans in Sint-Jan-In-Eremo

In Sint-Jan-In-Eremo zit, sinds een paar dagen, een Dwerggans (Anser erythropus) op een weide aan de kreken, tussen de koeien, en vergezeld van een paar Grauwe ganzen (Anser anser) en Grote Canadese ganzen (Branta canadensis). De Dwerggans is in onze streken zeer zeldzaam, en komt hier doorgaans enkel voor in de wintermaanden, meestal dan in het gezelschap van Brandganzen (Branta leucopsis). Wat dit dier hier nu doet in deze tijd van het jaar is dan ook niet duidelijk.
Een dwerggans lijkt op de grotere Kolgans (Anser albifrons), maar heeft een kortere hals, een kleinere snavel, en de witte vlek aan de snavelbasis strekt zich uit tot ver op het voorhoofd.
Bovenaan de Dwerggans, onderaan, ter vergelijking, 3 Kolganzen en 1 Grauwe gans (laatste foto genomen in Nieuwpoort).

zondag 17 juli 2016

Wijngaardslak in Durbuy

De Wijngaardslak (Helix pomatia) is in Oost-Vlaanderen zeldzaam, maar onder meer in Luxemburg vrij algemeen. Het is de grootste huisjesslak die we in onze streken kennen, en ze wordt ook gekweekt voor comsumptiedoeleinden. Het huisje kan tot 5 cm groot worden.