vrijdag 29 juli 2016

Sperwer in Zomergem

Op de vensterbank bij ons thuis staan 2 kooien met 3 exotische vogeltjes. Ellendig, vogels in kooitjes, maar het gaat om door de politie in beslag genomen dieren die naar het vogelopvangcentrum worden gebracht, en waar men dan asiel voor zoekt. Opname uit noodzaak, zeg maar… Deze ochtend hoorden we een herrie van jewelste, en toen we gingen kijken hing een jonge Sperwer (Accipiter nisus), tuk op een tropische hap, aan de buitenkant van het venster, voor de kooien. Toen we buiten orde op zaken gingen stellen vatte de sperwer post op het dak van de veranda, verbaasd over het feit dat een ruit een gemakkelijke prooi had verhinderd. We kregen nog net de tijd voor een foto vooraleer hij op de vleugels ging. Dat het om een juveniel dier gaat blijkt -behalve uit zijn gedrag...- uit het verenkleed, en meer bepaald de oranjebruine veerranden, en dito zweem op de borst. 
De sperwer heeft levenservaring opgedaan, en onze kanarie en de 2 zebravinkjes hebben nog steeds de daver op het lijf.